På jakt etter hytte? Ta kontakt

Kontakt

Ved behov for transport, grusing, fyllmasse etc:
Transport Willy Byfuglien, tlf: 958 47 420

Ved behov for tilgang til vannbrønn på nordsiden av feltet:
Tor Sveumshagen, tlf: 905 43 857

Ved behov for feier kontakt:
Etnedal Kommune v/feier, tlf: 90 85 68 10

Løypekjører:
Nils Eirik Espeseth, tlf: 414 31 278

Ved behov for ekstra brøyting:                                                                                                                                                                        Rune Garli, tlf: 905 91 853. Pris avtales med Rune ved bestilling. 

På årsmøtet ble det tatt opp spørsmål omkring feiing av hyttepiper.
Feievesenet i Etnedal har svar på de fleste spørsmål. Trykk her for å lese mer.

I Etnedal er det også etablert et hytteeierforum i 2015 som jobber for hytteeiernes interesser opp mot Etnedal Kommune. Trykk her for å lese mer.

Styret

Formann

Vegard Amundsen
Tlf: 957 98 863
E-post: amundve@gmail.com

Nestformann

Lena Elin Lorentzen
Tlf: 911 38 004
E-post:

Kasserer

Truls Thoresen
Tlf: 990 29 242
E-post: truls.thoresen@gmail.com

Facebook ansvarlig

Carlo Aall

Tlf: 991 27 222
E-post: caa@vestforsk.no

Facebook / hjemmeside ansvarlig

Stig Hagen

Tlf: 930 34 897

E-post: stihagen@hotmail.com

Gr.eiernes representant

Rune Garli
Tlf: 905 91 853

Grunneiere

Rune Garli

Thor Gunbjørnsen

Arvid Øverlier

Sigrunn Nørstebøen

Steinar Nysveen

Geir Stubbene

Trygve Stubbene

Kontakt oss